JPC urbanísmo
REHABILITERING

Spesialister innen rehabiliteringer, reparasjon av feil og mangler og strukturforsterkninger.

Fra de enkleste oppdrag til de mest kompliserte i ALLE TYPER BYGG, HOTELLER, LAGERBYGNINGER og INDUSTRIANLEGG, FORRETNINGSBYGG, INFRASTRUKTURER og BYMESSIGE ROM...

HELHETLIG GJENNOMFØRING AV REHABILITERING

JPC tar seg av alle de nødvendige trinnene ved utføring av rehabiliteringen og koordinering av alle de involverte leverandørene, oppsyn med involverte arbeidere, tidskontroll...

Derfor vil prosjektet studeres nøye etter den første henvendelsen, for å kunne gi kunden det beste forslaget. Slik vil man legge frem idéer, anbefalinger og nyvinninger som vil utfylle og optimisere prosjektet, samt øke investeringens lønnsomhet.

© 2011-2019 JPC Urbanismo | selskapsopplysninger | política de privacidad | política de cookies | nettsidekart | w3c
NYHETER | KONTAKT