JPC urbanísmo
KONSULENTTJENESTER

HELHETLIG FORVALTNING AV PROSJEKTER

JPC skiller seg ut ved å tilby en altomfattende tjeneste som innebærer at prosjektene forvaltes gjennom alle fasene.

1- IDÉ

Man utarbeider en realistisk gjennomførbarhetsplan, der man utfører en produkt- og prosjektanalyse, markedsstudie, lønnsomhets- og finansanalyse...

2- DESIGN

JPC arbeider med profilerte arkitekter og ingeniører med lang erfaring, der formålet er å tilby en funksjonell, estetisk og økonomisk balanse i hvert prosjekt.

3- UTFØRING

JPC har også et medarbeiderteam som består av virkelig kvalifiserte fagfolk, samt et nettverk av kvalitetsleverandører for levering av materialer og utføring av prosjektet.

4- LEGALISERING

Man kontrollerer og oppfyller alle krav og utfører all saksbehandling som stilles av de ulike instanser som medvirker i de forskjellige fasene i prosjektet: Fylkesmyndigheter, kartverket, el-verk og vannverk, offentlige myndigheter, forsikringsselskap, notarialkontorer, eiendomsregister, skatteetaten, takstmenn...

Kunden bestemmer målsetningen, og JPC tar seg av resten, hvorved man sparer tid og fremskynder prosessen.
© 2011-2019 JPC Urbanismo | selskapsopplysninger | política de privacidad | política de cookies | nettsidekart | w3c
NYHETER | KONTAKT